"Wszyscy Święci Balują w Niebie"

   W piątek 31 października 2014r. ok. 40 braci rycerzy z kilku rad radomskich, uczestniczyło w "I Nocy Świętych" pod hasłem "Wszyscy Święci Balują w Niebie". Inicjatorem spotkania modlitewnego byli bracia z rady 15216 oraz ich kapelan ks. prob. Gabriel Marciniak. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 20,00 w pięciu radomskich kościołach: Garnizonowym, OO Bernardynów, Św. Trójcy, Św. Wacława i Farze. W tych kościołach bracia rozdawali "paszporty do nieba", gdzie odwiedzający mogli zbierać pieczątki z tych kościołów. Następnie o godz. 22,00 na radomskim Rynku wraz z  naszymi świętymi obecnymi w relikwiach, odbył się koncert zespołu Gospel i losowanie nagród wśród tych, którzy w paszportach mieli pieczątki potwierdzające odwiedziny wszystkich kościołów. O godz. 23,15 z pochodniami i relikwiami świętych udaliśmy się na cmentarz przy ul. Limanowskiego by o północy uczestniczyć we mszy św. ku czci Wszystkich Świętych koncelebrowanej przez: ks. kan. Andrzeja Tuszyńskiego prob. parafii p.w. Św. Wacława oraz ks. kan. Krzysztofa Ćwieka prob. parafii katedralnej w Radomiu, który kierując słowo Boże do zgromadzonych wiernych powiedział: "Przynieśliśmy na ten cmentarz relikwie naszych świętych - naszych wspaniałych, żyjących kiedyś ludzi ale wierzę, że bardzo wielu nieznanych nam świętych spoczywa na tym i innych cmentarzach. Starajmy się przejść przez życie tak by kiedyś powiedziano o nas... to był dobry...być może święty człowiek". Po mszy św. bezpłatne autobusy odwiozły uczestników na radomskie osiedla.

Relacja również na str. ogólnopolskiej R. K. a wszystkie zdjecia w galerii na naszej stronie - zapraszam - Robert

 

Uroczystość Wprowadzenia Relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

    "Tylko ten może zwyciężać zło, kto jest sam bogaty w dobro, kto dba o rozwój i wzbogacenie siebie wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie. (...) Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy". Tak brzmiały jedne z ostatnich słów ks. Jerzego Popiełuszki jakie wypowiedział do wiernych będąc w bydgoskim kościele p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników. Po mszy świętej i modlitwie różańcowej wracał do Warszawy...był piątek 19 października 1984r.

   30 lat później 19 października 2014r. o godz 11,30 w obecności posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta i członków Rady Miasta Radomia na zaproszenie ks. kan. Stanisława Sikorskiego proboszcza parafii Chrystusa Nauczyciela w Radomiu, uczestniczyliśmy w uroczystości wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w tej parafii. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą różańcową a po niej poczet sztandarowy Rycerzy Kolumba oraz liczne poczty sztandarowe NSZZ Solidarność w uroczystej procesji zajęły miejsce wokół relikwii ks. Jerzego - patrona Solidarności. Wśród wiernych byli obecni bracia rycerze stopnia patriotycznego w strojach galowych oraz licznie zgromadzeni bracia w szarfach. Kulminacyjną częścią uroczystości była koncelebrowana msza św. sprawowana przez: ks. kan. Henryka Żuchowskiego, ks. dr. Sławomira Molendowskiego - wikariusza parafii Ch. Nauczyciela oraz proboszcza parafii Chrystusa Dobrego Pasterza ks. dziekana Czesława Wawrzyńczaka, który skierował do zgromadzonych słowo Boże poświęcone życiu i służbie Bożej ks. Jerzego - "Nie wstydźmy się żyć tak jak bł. ks. Jerzy a jeśli żyjemy inaczej to wstydźmy się swojego życia...." Po mszy św. wysłuchaliśmy jakże wiele mówiących nam cytatów z kazań bł. ks. Jerzego w wykonaniu harcerzy a wszyscy wierni mogli ucałować Jego relikwie.

Relacja  na stronie ogólnopolskiej R.K. i lepszej jakości zdjęcia - kliknij: polecane linki - R.K. w Polsce

   Zdjęcia w galerii - zapraszam - Robert

 

Niedziela Rycerska w Bielisze

Szanowni Bracia

   Na zaproszenie ks. kan. Ryszarda Szczęśniaka proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Bielisze w niedzielę 12 pażdziernika 2014r. bracia z naszej rady zorganizowali Niedzielę Rycerską w tej parafii.

   Dwudziestu Braci było obecnych na wszystkich niedzielnych Mszach Świętych czynnie włączając się do służby liturgicznej poprzez czytanie Słowa Bożego, prezentując wiernym genezę powstania Zakonu Rycerzy Kolumba oraz przedstawiając najwyższe nasze wartości, tj. miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Rycerze informowali parafian o najważniejszych inicjatywach radomskich Rad, gorąco zapraszali do wstąpienia w szeregi Zakonu mężczyzn czujących potrzebę pomocy bliźnim, kościołowi w swojej parafii oraz pogłębiania swojej wiary. Po zakończeniu każdej Mszy Świętej bracia rozdawali ulotki informacyjne dotyczące naszego Zakonu.

Relacja na stronie ogólnopolskiej R. K.

Zdjęcia w galerii - zapraszam - Robert

 

Warsztaty Rozwoju Duchowego Rycerzy Kolumba

Szanowni Bracia

   "JEDNOŚĆ" - z samym sobą, z bratem, z rodziną, ze wspólnotą parafialną i rycerską, z kościołem i ojczyzną - to temat trzydniowych Warsztatów Duchowych Rycerzy Kolumba, które odbyły się w dn. 12-14 września 2014r. w Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. Młyńskiej w Radomiu.

   Wielkim zaszczytem było dla braci rycerzy przybyłych z wielu rejonów Polski, wsłuchiwać się w słowa prowadzącego warsztaty prof. Stanisława Grygiela (zdj.) - ucznia i przyjaciela św. Jana Pawła II, wykładowcy Papieskiego Uniwersytetu na Lateranie w Rzymie.

   Rozpoczęliśmy w piątek wieczornym spotkaniem wprowadzającym, podczas którego z ust prof. Grygiela usłyszeliśmy "kilka słów wstępu" do sobotnich warsztatów, wiele ciekawych informacji z życia naszego Papieża JPII oraz dużo ciepłych słów o naszym Najwyższym Rycerzu - Carlu Andersonie. Początek sobotniego spotkania to msza św o godz. 8,00 w kaplicy seminaryjnej, którą koncelebrowali: rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. dr Jarosław Wojtkun, kapelan naszej rady ks. Wiesław Lenartowicz oraz ks. Piotr Gałuszka, który wygłosił bardzo pouczające słowo boże, podkreślając jak ważna jest JEDNOŚĆ w naszym codziennym życiu i jakie zagrożenia na nią czekają w dzisiejszych czasach na dzieci, młodzież i dorosłych.

   "JEDNOŚĆ" dominowała już do końca tego dnia za sprawą profesora Stanisława Grygiela, który rozwijając piątkowe spotkanie wprowadzające skierował do nas bardzo cenne, pouczające słowa na temat "JEDNOŚCI" wśród braci, rodziny i ojczyzny. W czasie kilkugodzinnej konferencji w wywodzie filozoficznym przekonywał nas, że wszystko ma swój początek i zaczyna się od JEDNOŚCI a poprzez rózne metamorfozy do tej JEDNOŚCI wraca. Profesor dowodził, że miłość w rodzinie jest wynikiem JEDNOŚCI, która prowadzi zawsze ku Bogu a WIARA i MIŁOŚĆ tworzą JEDNOŚĆ.

   Po porannej niedzielnej mszy św. miało miejsce spotkanie robocze Funkcjonariuszy i Wielkich Rycerzy prowadzone przez Delegata Stanowego brata Andrzeja Anasiaka. Na spotkaniu Dyrektorzy Programowi nakreślili cele członkowskie i programowe na przyszły rok bratni 2014/2015. 

Zdjęcia w galerii - zapraszam - Robert

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny


Warto zobaczyć
diecezja_1.png
Strona Dobry Ojciec

 

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 
Odsłon : 193275