Święto Niepodległości


 

Rycerze Kolumba z radomskich rad wzięli czynny udział w uroczystościach obchodu 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę . Bracia rycerze znacząco podkreślili swoją obecność w podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w radomskiej Katedrze wystawiając poczet sztandarowy a także występując w szarfach rycerskich. Eucharystię sprawował  bp. Henryk Tomasik-

" Panu Bogu dziękujemy za odwagę bohaterów naszej niepodległości i prosimy o wieczną nagrodę dla nich za poniesione cierpienia" - powiedział w homilii ordynariusz.

Po mszy świętej bracia w kolumnie wraz z pocztami innych ugrupowań, żołnierzami, kombatantami, przedstawicielami władz oraz rzeszą wiernych  przemaszerowali do Rynku pod Pomnik Czynu Legionów gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.

 

 

 

 

 

Z Braterskim Pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Andrzej Kacak

 
Nasze inicjatywy

 

 

 

Bal charytatywny