LISTOPADOWY  MĘSKI  RÓŻANIEC

 

 

Około 150 radomskich mężczyzn przybyło w dniu 03.11.2019 na drugie z kolei spotkanie modlitewne zorganizowane przez radomskich Rycerzy Kolumba. Pod przewodnictwem kapelana Rycerzy Kolumba  ks. kan. Wiesława Lenartowicza wspólnie rozważali tajemnicę chwalebną  Różańca Świętego. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez superiora radomskiego zakonu ojców Jezuitów  o. Jana Noszczaka wraz z ks. Wiesławem Lenartowiczem oraz  ks. Gabrielem  Marciniakiem w kościele  p.w. Trójcy Przenajświętszej mieszczącym się przy Placu Kazimierza Wielkiego. Po Eucharystii mężczyźni wysłuchali konferencji wygłoszonej przez byłego Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce brata Andrzeja Anasiaka :

 

 

"... Katoliccy mężczyźni wiedzą , że solidne podstawy męskości możemy budować tylko na skalę, jaką jest Jezus Chrystus. Wpatrujemy się w Zbawiciela, by w Nim doznawać przemiany, by stawać się mężczyznami takimi, jakich nas powołał i by pozwolić innym zobaczyć Go w nas.

Nie tylko patrzymy na Jezusa. Prawdziwie spotykamy Go podczas Mszy św., gdy ofiaruje nam siebie w Eucharystii..."

"... Panowie , nie możemy nigdy uwierzyć w to, że odwaga i świętość należą do przeszłości!                   Tak jak nasi przodkowie przez wieki, tak i my jesteśmy powołani do świętości, która wskazuje światu na Chrystusa. Dzisiejszy dzień to kolejna okazja  byśmy odłożyli troskę o swój własny komfort i poszli służyć naszym bliźnim, byśmy wypłynęli na głębię, stanęli w wyłomie chwycili w dłonie różaniec i na chwilę zatrzymali zdrowaś Maryjo na swoich ustach. Bardzo Was zachęcam, byście poznali  życie świętych. Podobnie jak wiele traci młody piłkarz, jeśli nigdy nie przygląda się wielkim z Ligi Mistrzów , tak i my ponosimy dużą stratę, jeśli nie znamy świętych poprzedzających nas na drodze do znacznie bardziej zaszczytnej Alei Sław w niebie. Chwyćmy różańce w dłoń i za wstawiennictwem Maryi prośmy o potrzebne łaski dla nas i dla naszej ojczyzny."

Następnie wszyscy bracia mężczyźni przeszli na plac przed figurę Maryi Matki Życia gdzie wspólnie modlili się na Różańcu. Po wspólnej modlitwie ks. Wiesław wraz ks. Gabrielem  udzielili zgromadzonym Bożego błogosławieństwa. Bracia rycerze wraz ze swoim kapelanem zaprosili na kolejne spotkanie Różańcowe mężczyzn, które odbędzie się 1 grudnia tym razem w kościele pw. św. Wacława na Radomskim Starym Mieście, miejmy nadzieję w jeszcze liczniejszej grupie.

 

 

 

 

 

 

Z Braterskim pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Andrzej Kacak


 
Nasze inicjatywy

 

 

 

Bal charytatywny