IX  KONWENCJA  STANOWA

RYCERZY  KOLUMBA W POLSCE

LICHEŃ 2019

 

 

W dniach 17-18 maja 2019r w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w

Licheniu na Konwencji Stanowej obradowali Delegaci rad Rycerzy Kolumba.

Konwencja Stanowa rozpoczęła się w piątek w Bazylice Licheńskiej wspólną

Mszą Św. którą celebrował Ks. Abp Stanisław Gądecki – przewodniczący

Konferencji Episkopatu Polski wspólnie z Kapelanem Rycerzy Kolumba w Polsce

Ks. Abp. Wacławem Depo, Abp. Mieczysławem Mokrzyckim – Metropolitą

Lwowskim, Bp. Janem Piotrowskim – Ordynariuszem diecezji kieleckiej i licznie

przybyłych Księży Kapelanów rad Rycerzy Kolumba.

Wieczorem Delegaci, Goście i Obserwatorzy Konwencji spotkali się z

Hierarchami na wspólnej uroczystej kolacji na której m.in. zostały wręczone

nagrody Rady Stanowej dla rad za zrealizowane dzieła w kategoriach ; Wiara,

Rodzina, Społeczeństwo, Życie.

W sobotę 18 maja poranna Msza Św. w Bazylice Licheńskiej , której

przewodniczył Stanowy Kapelan Pomocniczy Ks. Kan. Wiesław Lenartowicz w

asyście Księży Kapelanów rad , rozpoczęła dzień obrad tegorocznej Konwencji.

Obrady otworzył Delegat Stanowy brat Tomasz Wawrzkowicz witając 178

Delegatów, Księży Kapelanów i liczne akredytowanych Gości i Obserwatorów.

Zebrani wysłuchali Sprawozdanie Delegata Stanowego z działalności za

mijający rok bratni.

Przedstawiciel Rady Najwyższej na IX Konwencję br. Szymon Czyszek odczytał

zebranym list Rady Najwyższej i Rady Dyrektorów oraz przedstawił przekaz

video z pozdrowieniami od Najwyższego Rycerza Carla Andersona dla

Delegatów Konwencji Stanowej Jurysdykcji Polskiej.

Delegatom i zebranym zostały odczytane sprawozdania Funkcjonariuszy Rady

Stanowej z ich działalności w roku bratnim 2018/2019. Delegaci w głosowaniu

wyrazili akceptację tych sprawozdań.

Następnie Delegaci, zgodnie z procedurami , regulaminem i Statutem Zakonu

dokonali wyboru Funkcjonariuszy Rady Stanowej na rok bratni 2019/2020.

Wybrano Funkcjonariuszy Rady Stanowej :

Delegat Stanowy - br. Tomasz Wawrzkowicz


Sekretarz Stanowy - br. Krzysztof Zuba

Skarbnik Stanowy - br. Andrzej Stefaniuk

Radca Stanowy - br. Marek Ziętek

Kustosz Stanowy - br. Dariusz Wolniak

Ponadto Delegaci wybrali Delegatów Jurysdykcji Polskiej na 137 Konwencję

Najwyższą, która odbędzie się w sierpniu 2019 r. w Indianapolis.

Komitet ds. Praw i Rezolucji zarekomendował a Delegaci zatwierdzili cztery

rezolucje Konwencji Stanowej;

Nr 1 - „Pozdrowienia dla Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy i

Rady Dyrektorów z wyrazem lojalności „.

Nr 2 - „ Pozdrowienia dla Najwyższego Kapelana Kardynała Williama E. Lori „.

Nr 3 – „ Solidarność z prześladowanymi za wiarę „.

Nr 4 – „ Obrona dzieci przed demoralizacją „.

Delegaci wysłuchali sprawozdań Komitetów ; - ds. Budżetu , - ds. Dobra Zakonu,

- ds. Audytu, - Komisji Rewizyjnej Fundacji Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w

Polsce. Delegaci zatwierdzili przedstawione im sprawozdania.

Przedstawiciel Rady Najwyższej, odpowiedzialny za rozwój rycerstwa w Europie

- brat Szymon Czyszek w Swoim wystąpieniu podziękował Radzie Stanowej i

wszystkim radom za dotychczasową pracę. Zwrócił się do Delegatów z prośbą o

przekazanie do Rad Lokalnych 3 zadań jakie rady powinny konsekwentnie

realizować ;

1. Dbać o rozwój rad Rycerzy Kolumba , aby poszerzać grono mężczyzn

gotowych być odważnymi świadkami wiary .

2. Dbać o zaangażowanie obecnych członków aby byli gotowi podjąć dzieło

ewangelizacji wg programu „Wiara przez Uczynki” .

3. Podjąć pracę nad podnoszeniem świadomości -„ Kim są Rycerze Kolumba”.

Musimy mówić co robimy i czym się zajmujemy. To zadanie nie jest możliwe do

zrealizowania bez wcześniejszego zbudowania silnej relacji z Księdzem

Proboszczem parafii.

Ostatni były Delegat Stanowy brat Andrzej Anasiak zwrócił się do zebranych

przypominając treści zawarte w Adhortacji Apostolskiej do Katolickich

Mężczyzny Biskupa Tomasa J. Olmsteda „ Stańcie w Wyłomie” .

W mowie końcowej Sekretarz Rady Stanowej brat Krzysztof Zuba podziękował

Funkcjonariuszom Rady Stanowej, braciom organizatorom i wszystkim

zaangażowanym za trud przygotowania Konwencji a braciom Delegatom za

czynny udział w obradach. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo Ks.Kapelana

zakończyło IX Konwencję Rycerzy Kolumba w Polsce.

 

Delegaci rady 14004

 

 

 
Nasze inicjatywy

 

 

 

Bal charytatywny