RYCERSKI   DZIEŃ   SKUPIENIA


 

W dniu 17 listopada w dolnym kościele M.B. Miłosierdzia przy ul. Miłej, bracia z rady 14004 zorganizowali Dzień Skupienia dla radomskich rad Rycerzy Kolumba rejonu 2 i 29.

Wydarzenie przebiegało pod hasłem "JESTEM ŚWIADKIEM WIARY".

Bracia Rycerze mieli sposobność wsłuchania się w słowa ks. Piotra Popisa, który wygłosił dwie konferencje  na temat świadectwa wiary i warunków dla jej świadczenia przez katolickich mężczyzn. Ksiądz Piotr do niedawna pracował jako misjonarz w Zambii i podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z misji.

 

 

W przerwie, bracia rycerze spotkali się przy kawie oraz pysznych słodkich wypiekach  gdzie mogli podzielić się swoimi rycerskimi doświadczeniami.

W modlitewnym skupieniu  adorowali Najświętszy Sakrament  a bracia którzy odczuwali taką potrzebę mogli skorzystać ze spowiedzi świętej. Modląc się za Rycerzy Kolumba i ich rodziny wszyscy wzięli udział we Mszy Świętej.

Na zakończenie dnia  Kapelan   ks. Wiesław Lenartowicz poprowadził wspólną modlitwę Koronką  do  Miłosierdzia Bożego.

Rycerski Dzień  Skupienia nie miałby miejsca gdyby nie szczególne zaangażowanie naszych braci rycerzy : Norberta  Płokity, Kazimierza Płokity, Tomasza Falkiewicza, Jacka Grzegorzewskiego, Adriana Pawłowskiego, Dariusza Bujaka , Wiesława Dasiewicza, Andrzeja Trzoska, którzy kolejny już raz dali dowód na to, że są prawdziwymi rycerzami i zawsze można na nich liczyć. Bracia serdeczne podziękowania dla was za wasze oddanie się sprawie rycerskiej.

Wszystkich braci  naszej rady serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych dziełach, których przed nami będzie nie mało.

Serdecznie zapraszamy braci rycerzy na następny Dzień Skupienia za rok.

 

Z braterskim pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Funkcjonariusze rady 14004

 

 


 
Nasze inicjatywy

 

 

 

Bal charytatywny