Po raz trzeci nocą pieszo do Matki Bożej Pocieszenia.

III Nocna Pielgrzymka Kobiet do diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy za nami. 496 dzielnych Kobiet  nocą z 26/27 maja  przebyło 26 kilometrową drogę pielgrzymowania w  modlitwie i ze śpiewem  niosąc do Najlepszej Matki osobiste intencje.

Pielgrzymkę, jak co roku, zorganizowali i nadzorowali bracia  Rycerze Kolumba z  Rady 14004 w Radomiu. Hasłem tegorocznej pielgrzymki było wezwanie roku duszpasterskiego 2018 "Duch , który umacnia miłość".

Pod duchowym przewodnictwem Kapelana Rycerzy Kolumba ks. kan. Wiesława Lenartowicza, kobiety wyruszyły na pielgrzymi szlak po wspólnej modlitwie w Apelu Jasnogórskim o godz. 21,00. W trakcie apelu wszyscy zgromadzeni w naszym kościele  wysłuchali przesłania Ojca Jonathana Kalischa OP – dyrektora programowego i rozwoju duchowego  Rady Najwyższej  Rycerzy Kolumba z New Heaven.

Po apelu pątniczki wyruszyły na szlak uformowaną kolumną, którą otwierał tradycyjnie olbrzymi ciągnik rolniczy. Kolumnę zabezpieczali bracia rycerze.  Po drodze zaplanowane były cztery miejsca odpoczynku. W historycznej wsi Taczów, z której pochodził znamienity rycerz Mikołaj Powała, w  kompleksie muzealno - rekreacyjnymi  przy kaplicy  Matce Bożej Taczowskiej pątniczki odśpiewały staropolską pieśń "Bogurodzica". Przeżyły  wyjątkowy ceremoniał odsłonięcia  repliki obrazu - "Bitwa pod Grunwaldem" a przy  pomniku "Spotkanie u Powały" w blasku potężnego ogniska przygotowanego przez tutejszych strażaków,  zostały poczęstowane przez organizatorów gorącym posiłkiem, kawą, herbatą. W tym roku Rycerze Kolumba serwowali treściwą „zalewajkę” gotowaną na  kuchni polowej.

Idąc wśród łąk i pól z unoszącym się zapachem zbóż, traw i ziół , mgły nad Radomką, miały możliwość skorzystania  ze spowiedzi świętej. Panie wysłuchały okolicznościowych konferencji formacyjnych przygotowanych przez współtowarzyszących im kapłanów. Rozśpiewany korowód prowadzony w śpiewie z akompaniamentem gitary przez  dziewczęcy zespół budził uśpionych mieszkańców okolicznych wiosek, którzy z zadziwieniem pozdrawiali tę wyjątkową pielgrzymkę.

Rano kolumna pielgrzymia dotarła do błotnickiego sanktuarium M.B. Pocieszenia witana przez kustosza sanktuarium i proboszcza tutejszej parafii o. Piotra Urbanka oraz posługujących tu ojców Paulinów. We mszy św. celebrans ks. Wiesław Lenartowicz polecił Matce Bożej pielgrzymujące Kobiety i ich przyniesione intencje.

Podstawione autokary odwiozły zmęczone lecz szczęśliwe pątniczki do Radomia.

W osobistych refleksjach uczestniczki podkreślały, że taka forma pielgrzymowania, dała im możliwość osobistego powierzenia się Matce Bożej, przedstawienia osobistych intencji i podziękowań ale także doświadczenia wspólnoty Kościoła.

Wiele pań dziękowało  nam Rycerzom Kolumba za organizację tej pielgrzymki. Dziękowało kapelanom za opiekę duchową podczas jej trwania.

My Rycerze Kolumba z Rady 14004 jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy Wam pomóc w szczęśliwym dojściu do sanktuarium M.B. Pocieszenia  a wasze świadectwo jest dla nas mobilizacją do kontynuacji tego dzieła miłosierdzia. Bardzo dziękujemy Wam drogie Siostry za tak liczne uczestnictwo.

Zapraszamy za rok !!!

Vivat Jezus

Funkcjonariusze rady 14004  Rycerzy Kolumba w Radomiu

 

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny