W Niedzielę Bożego Miłosierdzia  Katedra Radomska przyjęła peregrynujące po całej Polsce relikwie Świętego Brata Alberta, obraz Świętego oraz Jego dzieło malarskie obraz „Ecce Homo”. Msza Święta celebrowana przez Ordynariusza diecezji Księdza Biskupa Henryka Tomasika w koncelebrze z Księżmi Kapelanami rad lokalnych Rycerzy Kolumba zakończyła ponad roczny okres Peregrynacji.

 

 

We Mszy Świętej uczestniczyli także przedstawiciele zgromadzeń albertyńskich, Korpus Reprezentacyjny Rycerzy Kolumba oraz licznie zgromadzeni bracia rycerze wraz z rodzinami.

Peregrynację zainicjowali i organizowali w parafiach całej Polski Rycerze Kolumba rozpoczynając ją na początku roku poświęconemu Świętemu Bratu Albertowi i Jego wielkim dziełom miłosierdzia.

W porozumieniu ze zgromadzeniem Braci Albertynów i Sióstr Albertynek, którzy kontynuując spuściznę swojego założyciela prowadzą kuchnie dla ubogich, przytuliska i domy dla bezdomnych w Polsce oraz na misjach, Rycerze Kolumba podjęli się zorganizowania tej peregrynacji. W ponad 200 parafiach Polski przyjęto relikwie Świętego i obrazy modląc się o Boże Miłosierdzie dla polskich rodzin oraz w intencjach indywidualnych za pośrednictwem Świętego Brata Alberta. Modlitwy te wzmocnione były wielkim dziełem miłosierdzia nadzorowanym przez Rycerzy Kolumba. Dla potrzeb podopiecznych przytulisk i noclegowni albertyńskich  zbierane były w parafiach kołdry, poduszki, koce, środki czystości oraz ofiary pieniężne.

Dzięki wielkiej ofiarności i hojności wiernych Rycerzy Kolumba przekazali zgromadzeniom albertyńskim dary miłosierdzia, których łączna wartość  przekroczyła kwotę  250 000 zł.

Wszystkim braciom, zaangażowanym w jakikolwiek sposób w to wielkie dzieło miłosierdzia wobec bliźniego będącego w potrzebie, składamy serdeczne podziękowania.Z braterskim pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Funkcjonariusze radomskich Rad Rycerzy Kolumba.

 

 

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny