Ruszyła pielgrzymka Rycerzy Kolumba  śladami Chrystusa po Ziemi Świętej.

Dziesięciu braci rycerzy z radomskiej rady 14004 i kozienickiej rady 15420 pod przewodnictwem organizacyjnym i duchowym ks. Kapelana Wiesława Lenartowicza wyruszyło w dniu 08 lutego 2018 roku do Ziemi Świętej.

Bracia zamierzają iść pieszo przez około 450 km przez dwa tygodnie w kontemplacji i modlitewnym skupieniu pielgrzymując do ważnych ewangelicznych  miejsc życia i działalności naszego Pana.

Pielgrzymkę rozpoczęli w Nazarecie, miejscu zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Przejdą przez Górę Tabor, Kanę, Tyberiadę , Górę Błogosławieństw, Kafarnahum, Geszer, Jardena, Kfar Ruppin, Jerycho, Jerozolimę i Betlejem. Wędrówkę zakończą idąc z Jerozolimy do Emaus .

W czasie wędrówki bracia pragną podjąć pielgrzymi  trud w modlitwie powierzając Bogu osobiste i polecone im intencje.

Jak podkreślił Ks. Kapelan Wiesław jest to wyprawa autorska na zasadach partnerskich na wzór odbytej pieszej pielgrzymki Via Misericordia z Rzymu do Krakowa gdzie wszyscy uczestnicy wniosą swój osobisty wkład w jej tworzenie.

Uczestnicy proszą wszystkich o duchowe wsparcie w czasie naszej pielgrzymki a intencje modlitewne  jakie Rycerze Kolumba mogą podjąć można kierować sms tel. 533 963 383 lub wr14004@rycerzekolumbacom.

Całą relację z pielgrzymowania naszych braci można obserwować na facebooku pod nazwą "Droga Jezusa".Aby się tam przenieść wystarczy kliknąć na zdjęcie powyżej .

 

 

 

Z braterskim pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Uczestnicy Pielgrzymki Drogą Jezusa w Ziemi Świętej.


 

 

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny