Szanowni Bracia

    Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba prosi o modlitwę za Ukrainę.

    Papież Franciszek powiedział: „Zapewniam o mej bliskości z narodem ukraińskim i modlę się za ofiary przemocy, ich rodziny i rannych. Wzywam wszystkie strony, by zaprzestały jakiejkolwiek przemocy, a dążyły do zgody i pokoju w kraju”.

    W solidarności z Ojcem Świętym, biskupami katolickimi i Kościołem na Ukrainie, Rycerze Kolumba proszą wszystkich swoich członków na całym świecie, aby stale pamiętali o modlitwie i odmawiali modlitwę Św. Franciszka w intencji odnowionego dialogu, szacunku i pokojowego rozwiązania sytuacji na Ukrainie. Modlitwa - kliknij "więcej".

MODLITWA ŚW. FRANCISZKA O POKÓJ

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając ‑ otrzymujemy;
wybaczając ‑ zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny