Zacni Bracia  

  W czwartek 9 listopada 2017r. po mszy św. o godz.18.00 zespół inicjacyjny I stopnia naszej Rady pod przewodnictwem Wielkiego Rycerza zespołu brata Krzysztofa Orzechowskiego, przeprowadził ceremonię przyjęcia kandydatów na I stopień członkostwa w rycerstwie. Inicjacja odbyła się w sali rycerskiej Rady 14004. Szeregi Rycerzy Kolumba powiększyły się o 2 nowych braci, którzy zasilą naszą Radę 14004.  
 Kolejna inicjacja kandydatów do rycerstwa jest zaplanowana w naszej sali rycerskiej na czwartek 14 grudnia 2017r. po wspólnej mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów spełniających wymagania statutowe prosimy przedstawić do akceptacji Delegatowi Rejonowemu lub Wielkiemu Rycerzowi Rady.
RT