Awanse na II stopień członkostwa.

  Zespół inicjacyjny przeprowadził w dniu 23 października ceremonię  awansu na II stopień członkostwa 18 braci z radomskich rad Rycerzy Kolumba.
We Mszy Świętej poprzedzającej uroczystość bracia kandydaci modlili się o dary Ducha Świętego  pozwalające na rozwój rycerstwa w Polsce.
  Wśród nominowanych braci w uroczystości przeprowadzonej w sali rycerskiej rady 14004 na Kapturze mieliśmy zaszczyt gościć Jego Ekscelencję Ks. biskupa Piotra Turzyńskiego, Ks. kan. Krzysztofa Ćwieka (proboszcza parafii katedralnej) i Ks. kan. Wiesława Taraskę (proboszcza parafii M.B. Miłosierdzia przy ul. Miłej). Z rady 16708 (Borki) awansowano 9 braci, z rady 16385 (Katedra) awansowano 6 braci i z rady 14004 awansowano 3 braci.
  Wszystkim braciom nominatom życzymy wytrwałości w odważnym świadectwie wiary, osobistego spełniania się oraz satysfakcji w działalności na rzecz idei rycerstwa.
Z braterskim pozdrowieniem
Vivat Jezus !
Zespół Inicjacyjny II stopnia Rycerzy Kolumba w Radomiu.

       

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny