Zacni Kapelani, Zacni Bracia 

 W dzisiejszym świecie potrzeba jednoznacznego świadectwa szacunku i świętości życia każdego człowieka. Rycerze Kolumba wraz z Caritas Diecezji Radomskiej zapraszają do realizacji dzieła miłosierdzia, którego celem jest zakup inkubatora ratującego życie noworodków.

Dzieło to realizowane jest pod patronatem Biskupa Henryka Tomasika. Proponujemy aby w najbliższym miesiącu przeprowadzić zbiórkę makulatury w naszej parafii, szkole czy zakładzie pracy. Pozyskane w ten sposób środki pomogą nam zrealizować ten szczytny cel.

Chcący wesprzeć zakup inkubatora mogą dokonać wpłaty na konto podane na plakacie.

Wszystkim z serca składamy serdeczne Bóg zapłać.

Funkcjonariusze Rady 14004

Załączniki: Plakat, list i ogłoszenie - kliknij "więcej"

W załączeniu przedstawiamy materiały do publikacji. 
1. Plakat. Prosimy o wydrukujcie go w kolorze na formacie A3 wg własnych potrzeb (w zależności od ilości parafii). W miejsce wykropkowane wpiszcie osobę do kontaktu. 

2. List do księży - żebyśmy wszyscy rozmawiali o tym samym dziele miłosierdzia. Przekażcie go kapłanom w wersji papierowej lub elektronicznej. Wcześniej poinformujcie ich.
3. Ogłoszenie na najbliższą niedzielę. Miejsce i czas zbiórki ustalcie z księżmi i wpiszcie do ogłoszenia (tekst edytowany).
 

  LIST:

Czcigodni Księża.

   W dzisiejszym świecie na naszych oczach odbywa się walka cywilizacji śmierci z cywilizacją miłości. Katolicy uczestniczą w tej konfrontacji przez postawę obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Znajduje to wyraz w naszej modlitwie, duchowej adopcji dziecka poczętego, uczestnictwie w marszach życia czy popieraniu swoimi podpisami zmiany polskiego prawa.

Jesteśmy przekonani, że ciągle potrzeba wyraźnego świadectwa naszej postawy. Zachęceni przez Pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa Henryka Tomasika wraz z Caritas Diecezji Radomskiej zapraszamy wszystkich członków ruchów katolickich i wszystkich wiernych do udziału w tworzeniu dzieła miłosierdzia pod hasłem Ratujmy Zycie. W tym roku jest to zakup inkubatora dla ratowania życia noworodków. Zachęcamy aby wspólnie wypracowywać środki na ten cel.

 

Ogłoszenie:

 W dzisiejszym świecie potrzeba jednoznacznego świadectwa szacunku i świętości życia każdego człowieka. Rycerze Kolumba wraz z Caritas Diecezji Radomskiej zapraszają do realizacji  dzieła miłosierdzia, którego celem jest zakup inkubatora ratującego życie noworodków. 

Dzieło to realizowane jest pod patronatem Biskupa Henryka Tomasika. Proponujemy aby w najbliższym miesiącu przeprowadzić zbiórkę makulatury w naszej parafii, szkole czy  zakładzie pracy. Pozyskane w ten sposób środki pomogą nam zrealizować ten szczytny cel.

W naszej parafii makulaturę przyjmować będziemy....

 (tutaj proszę wpisać swoje terminy,  np od poniedziałku do soboty po każdej mszy wieczorowej lub swoje ustalone daty, w miejscu.....ustalonym przez księdza. )

 

Chcący wesprzeć zakup inkubatora mogą dokonać wpłaty na konto podane na plakacie. 

 

 
 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny