Rada 14004 Rycerzy Kolumba,  działająca przy parafii MB Częstochowskiej otrzymała nagrodę główną Najwyższej Rady za działalność na rzecz młodzieży za rok 2016 . Spośród ponad 16000 rad okazało się, że to właśnie nasze dzieło zostało wybrane jako najważniejsze osiągniecie minionego roku.

  Nagroda obejmuje dwuletni okres pracy i jest związana m.in. z zaproszeniem młodzieży z Ukrainy na Światowe Dni Młodzieży. Rycerze zorganizowali akcję „Bilet dla brata” pozyskując środki na sfinansowanie ich pobytu w Polsce. Pieniądze potrzebne dla młodzieży podczas Ś.D.M. zdobywane były poprzez organizowanie muzycznych koncertów charytatywnych, kwest oraz indywidualnych darowizn. Było to możliwe dzięki pracy całej naszej Rady, ale także dzięki ofiarności naszych przyjaciół i ludzi dobrej woli, którzy wspierali nas nie tylko finansowo lecz także poprzez przyjęcie młodzieży do swoich domów. Nasze dzieło było wspierane gorącą modlitwą głównie podczas pieszej pielgrzymki „VIA MISERICORDIA”, gdzie 9 rycerzy w Roku Miłosierdzia przeszło z Rzymu do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Łagiewnik. 

  Podczas 135 Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba w Saint Louis w Stanach Zjednoczonych, nagrodę odebrał były Wielki Rycerz Rady 14004 - Marek Podlewski wraz z małżonką w towarzystwie kapelana naszej Rady ks.kan. Wiesława Lenartowicza i kard. Stanisława Dziwisza, który dziękował Rycerzom za ich zaangażowanie w pomoc w organizacji ubiegłorocznego spotkania młodych w Krakowie.

Funkcjonariusze Rady14004

 

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny