Zacni Bracia

   W środę 24 maja po mszy św. o godz. 18.00 zespół inicjacyjny przeprowadził ceremonię przyjęcia kandydatów na I stopień członkostwa w rycerstwie. Inicjacja odbyła sie w sali rycerskiej Rady 14004. Szeregi radomskich Rycerzy Kolumba powiększyły się o 2 nowych braci, którzy zasilą szeregi nowo powstałej Rady 16708 przy parafii Św. Teresy na Borkach. 
  Kolejna inicjacja kandydatów do rycerstwa jest zaplanowana w naszej sali rycerskiej w środę 28 czerwca po wspólnej mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów spełniających wymagania statutowe prosimy przedstawić do akceptacji Delegatowi Rejonowemu lub Wielkiemu Rycerzowi Rady.
RT

 

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny