Zacni Bracia

   We wtorek 28 marca zespół inicjacyjny I stopnia złożony z trzech radomskich Rad pod przewodnictwem wielkiego rycerza zespołu brata Krzysztofa Orzechowskiego dokonał inicjacji I stopnia 7 nowych rycerzy. Wśród nowoprzyjętych braci jest dwóch kapelanów: ks. kan. Marian Ślusarczyk - proboszcz parafii p.w. św. Brata Alberta w Radomiu oraz ks. Sławomir Ziółek - wikariusz parafii katedralnej jak również redaktor katedralnej strony internetowej. Bracia wstąpili do Rad: 15216, 16385 i 14004.

   Składamy serdeczne gratulacje wszystkim nowym braciom, życząc im owocnej pracy w swoich Radach.

RT

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny