Zacni Bracia

   Z radością oznajmiamy, że w Radomiu powstała nowa, piąta Rada Rycerzy Kolumba.

   Na spotkaniu okrągłego stołu w dn. 21 marca 2017r. w parafii p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (Radom - Borki), Dyr. Stanowy d/s Programowych brat Jan Malik i Delegat Rejonu 2 brat Leszek Jagiełło powołali do istnienia nową Radę Rycerzy Kolumba przy tej parafii. Radę tworzy 30 braci wydzielonych z Rady 14004 oraz nowi członkowie parafii przyjęci podczas niedawnych inicjacji. Na spotkaniu założycielskim zostały przeprowadzone wybory funkcjonariuszy Rady. Kapelanem Rady został proboszcz parafii ks. dr Zbigniew Gaczyński. Funkcję Wielkiego Rycerza Rady będzie sprawował brat Jerzy Gołębiowski.

   Wszystkim braciom z nowej Rady życzymy dynamicznego rozwoju, sukcesów w działalności rycerskiej oraz osobistych doświadczeń płynących z mocy Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa.

Wielki Rycerz Rady 14004

Andrzej Trzosek

 Sprawozdanie z nadzwyczajnego spotkania Rady Rycerzy Kolumba w Radomiu parafia Borki w dniu 21.03.2017 roku.

Spotkanie  rozpoczęło się modlitwą do Matki Najświętszej, w intencji owocnych obrad, którą poprowadził ks. kapelan Zbigniew Gaczyński.
Brat Jerzy Gołębiowski, powitał wszystkich przybyłych na spotkanie braci a następnie rozpoczął obrady informacją, że "Borki" spełniają wymóg ilościowy rycerzy niezbędnych do powołania nowej, samodzielnej, fundacji Rady Lokalnej.
Następnie zabrał głos brat Jan Malik - dyrektor ds. programowych Rycerzy Kolumba w Polsce, który wyraził zadowolenie z założenia Rady przy parafii Św. Teresy, podkreślając, że w 11 letniej działalności Rycerzy Kolumba Radom jest jedynym miastem w Polsce, w którym będzie działać 5 Rad Rycerzy Kolumba. " To dobrze wróży dalszemu rozwojowi rycerstwa w tym mieście" - zaznaczył. Na koniec brat Jan zaproponował wybór funkcjonariuszy do końca roku bratniego 2017 czyli do 30 czerwca 2017r. informując zebranych o jawnej formie głosowania, przez wyrażenie głosem - "tak" - oznaczające poparcie dla kandydataza lub - "nie" - oznaczające brak poparcia. W wyniku głosowania wybrano poniżej następujący skład funkcjonariuszy;
Na zakończenie brat Jan Malik przekazał życzenia owocnej pracy dla wszystkich braci nowej Rady oraz pozdrowienia od Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce brata Andrzeja Anasiaka. Do życzeń dołączył się brat Leszek Jagiełło gratulując powstania nowej Rady. 
Modlitwa, poprowadzona przez Księdza Kapelana, zakończyła spotkanie.

                   Kronikarz Rady - Andrzej Rypiński
FUNKCJONARIUSZE RADY BORKI im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na rok bratni do końca czerwca 2017 
WIELKI RYCERZ – Jerzy Gołębiowski
Z-CA WIELKIEGO RYCERZA – Modest Sikora
KANCLERZ – Przemysław Jankowski
SKARBNIK – Roman Świtka 
KRONIKARZ - Andrzej Rypiński
KUSTOSZ – Dawid Stępień
STRAŻNIK WNĘTRZA –  Sławomir Zygarski 
STRAŻNIK BRAM – Marcin Kałwiński
ADWOKAT – Piotr Kołodziejczyk 
Powiernik 1 roczny – Robert Bałękowski
Powiernik 2 letni – Zdzisław Urbańczyk
Dyrektor ds. programowych – Roman Urban
Dyrektor ds. członkowskich – Piotr Fundowicz

Ksiądz Kapelan – Zbigniew Gaczyński proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Teresy pełnił będzie przewodnictwo duchowe, katechezy oraz modlitwy.

 

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny