RELACJA Z III BALU CHARYTATYWNEGO


W dniu 29 stycznia 2011 roku odbył się kolejny już bal charytatywny organizowany przez:

Radomską Radę Rycerzy Kolumba nr 14004.

Bal jak w latach poprzednich zorganizowaliśmy w hotelu Aviator. Patronat honorowy nad balem objęli:

jego ekscelencja ks. Biskup Henryk Tomasik oraz prezydent Radomia Pan Andrzej Kosztowniak,

którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Hasłem przewodnim Balu był cytat ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„LUDZIE MÓWIĄ "CZAS TO PIENIĄDZ". JA MÓWIĘ - "CZAS TO MIŁOŚĆ".

Ks. Prymas jest patronem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. To właśnie na potrzeby tej placówki został przeznaczony dochód z Balu. Wspólnie z dyrekcją ośrodka zostało uzgodnione, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do powstającego na terenie placówki ogrodu rehabilitacyjno-rekreacyjnego.

Charakterystyka ośrodka.
W ośrodku przebywają wychowankowie od 1 do 24 roku życia pochodzący z całej Polski. Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach. Grupy wychowawcze stanowią 5 -, 6 - lub 7 - osobowe zespoły wychowanków. Z każdą grupą pracuje na stałe trzech wychowawców. Rozkład dnia w internacie zapewnia higieniczny tryb życia i realizację potrzeb dzieci. Oprócz jego stałych elementów – posiłki, toaleta, nauka
w szkole, jest dużo czasu poświęconego na uczestnictwo wychowanków w zajęciach o charakterze rekreacyjnym, relaksacyjnym, a także kształcącym.
Należą do nich między innymi:
zajęcia świetlicowe
zajęcia plastyczno – techniczne
zajęcia muzyczno – rytmiczne
zajęcia kulinarne
zajęcia samoobsługowe.
Ośrodek organizuje następujące rodzaje zajęć:
-          rehabilitację wzroku - diagnozę funkcjonalną widzenia, kształtowanie
umiejętności posługiwania się wzrokiem, rozwijanie koordynacji wzrokowej,   
-          terapię logopedyczną,
-          terapię metodą Integracji Sensorycznej,
-          terapię stymulacji wielozmysłowej w Sali Doświadczania Świata,
-          rehabilitację ruchową na basenie na terenie Ośrodka,
-          zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dziecka.

W Balu wzięło udział 83 osoby, w tym również dyrekcja i pracownicy ośrodka. Bal rozpoczął polonez w wykonaniu wychowanków placówki.
Dla uczestników Balu było to niesamowite przeżycie, kiedy dzieci niewidome lub niedowidzące w sposób niemal perfekcyjny zatańczyły ten taniec.
Spośród uczestników 30 osób brało udział także w ubiegłorocznym Balu.
Pozostali to osoby, które zostały zaproszone w ogromnej większości przez innych uczestników.
Kwota którą przekazaliśmy na rzecz Ośrodka  wyniosła 26000 zł. A SOSW otrzyma również od zaprzyjaźnionej firmy kwotę 10000 zł. na dosprzętowienie powstającego ogrodu.
W imieniu wychowanków ośrodka a także wszystkich członków naszej Rady chcielibyśmy podziękować wszystkim Braciom, którzy pomogli w organizacji Balu, a także tym braciom, którzy wraz z małżonkami w nim uczestniczyli.
Kolejny Bal już w ostatni weekend stycznia 2012 roku

VIVAT JEZUS.

 
Nasze inicjatywy
Bal charytatywny